VÝHODY SYSTÉMU ŠACH

Orientační systém ŠACH zabezpečuje především orientaci v daném objektu, usnadňuje pohyb návštěvníků po budově a zároveň je informuje o prostorovém členění budovy. Hlavními výhodami systému ŠACH jsou:

1.

Vyměnitelnost textů uživatelem (stálá aktuálnost informací systému).

2.

Vysoká rozlišitelnost a tedy snadná čitelnost textů (kontrast černého podkladu a bílého textu).

3.

Výroba jednotlivých komponentů systému na míru podle textových a prostorových dispozic uživatele.

4.

Variabilita barevného provedení podkladové desky MDF podle interiéru (možnost barevně odlišit jednotlivé prostory, budovy, pavilony, poschodí, významové rozlišení a podobně).

5.

Variabilita uchycení jednotlivých tabulí či tabulek (na stěnu, dveře, směrovky typu praporek, zavěšení na řetízku).

6.

Použité texty jsou doplněním o plexisklo dostatečně chráněné proti neoprávněným zásahům.

7.

Možné doplnění jednotlivých komponentů systému o další tištěné informace v plexi pouzdrech.

8.

Možnost postupného dotváření orientačního systému po oblastech, prostorech nebo jednotlivých komponentech (nejprve tabulky u dveří, posléze orientační tabule u vstupu, poté orientační tabule na poschodích, nebo nejprve jedno patro, poté druhé, nejdřív kmenové třídy, potom odborné učebny a podobně). Firma ŠACH garantuje shodné provedení komponentů orientačního systému i při postupné realizaci.

9.

Financování celého systému formou splátek.