JAK OBJEDNAT SYSTÉM ŠACH

Na základě vámi zaslaných požadavků (textových podkladů a prostorových parametrů) vám firma ŠACH připraví zdarma návrh řešení orientačního systému pro objekt vaší školy, včetně cenové kalkulace. S přípravou podkladů jsme připraveni vám pomoci.  Požadavek na vypracování návrhu vás nikterak nezavazuje k případné realizaci projektu.

Pro vypočtení rozměrů jednotlivých komponentů orientačního systému (orientačních tabulí a informačních tabulek) potřebujeme textový podklad, resp. texty, které by tyto tabule (tabulky) měly obsahovat. V podkladech zvolte způsob, jakým chcete mít označeny místnosti (učebny, třídy, kabinety, kanceláře …). Například „VÝTVARNÁ VÝCHOVA“ nebo „UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY“, popřípadě jen zkratkou „UČEBNA VV, zda bude uveden třídní učitel, správce učebny a typ označení místnosti (arabsky - římsky). Například „2.A“ nebo „II.A“ či „PRIMA“ apod. Pro upřesnění můžete využít jako vzor některé fotografie z fotogalerie. Pro školy automaticky počítáme s překrytím vyměnitelného textu ochranným plexi štítem, zabezpečujícím sestavené texty proti neoprávněným zásahům.

Vlastní textový podklad může mít formu, kterou zvolíte podle vlastního uvážení. Případné nejasnosti s vámi prokonzultujeme telefonicky nebo při domluveném osobním jednání. Na základě vypracovaného návrhu a cenové kalkulace se můžete rozhodnout pro přijetí nebo odmítnutí naší nabídky, k realizaci celého systému, jeho části, nebo například odložit realizaci na pozdější dobu. Pro školy a organizace státní správy je možné placení orientačního systému formou dohodnutých splátek bez navýšení konečné ceny. Využití splátkové platby přitom neruší případně poskytnuté slevy.

Prvotní sestavení textů tabulí (tabulek) je v případě realizace zakázky provedeno podle odsouhlasených textových podkladů firmou ŠACH. Nedílnou součástí realizace dohodnuté zakázky je i dodání náhradních sad abecedy, pomocí kterých provádí uživatel následné změny, úpravy a opravy informací.