NABÍDKA PRODUKTŮ SYSTÉMU ŠACH

Orientační systém ŠACH nabízí realizaci kompletního řešení orientace v budovách úřadů, organizací státní správy či větších společností. Výhodný je ale především v budovách škol všech typů, stupňů a zaměření.

K orientaci slouží jednotlivé části systému:

·

Orientační tabule a směrové orientační tabule

 

Tabule větších rozměrů umístěné při vstupu do budovy, do pavilonů, na poschodích. Zobrazují základní rozmístění jednotlivých místností v popisovaném objektu. Mohou být doplněny o další upřesňující informace, například o využití místností, a jejich personálním obsazení).

·

Informační tabulky

 

Tabulky různých velikostí, které označují jednotlivé místnosti objektu (kanceláře, třídy, učebny, kabinety, sklady, toalety, …) a informují návštěvníky o jejich využití, účelu či personálním obsazení.

·

Další vizuální prostředky

 

Přenosné informační tabule, plexi pouzdra různých formátů (nejčastěji A4 a A5), uzamykatelné nástěnné vitríny, nástěnky, paravánové stěny, další vizuálně-informační prostředky vyrobené podle požadavků zákazníka (kombinace prvků, například přenosné informační tabule doplněné plexi pouzdry a podobně).