SYSTÉM ŠACH

Nosným produktem firmy je orientační (vizuálně-informační) systém ŠACH, který zabezpečuje komplexní orientaci v budovách. Součástí systému jsou orientační tabule při vstupu do budov, pavilonů či na poschodích, směrové tabule, přenosné informační tabule a v neposlední řadě informační tabulky u jednotlivých místností.

Pracovní plocha jednotlivých komponentů orientačního systému je vytvořena z plastových modulů, sestavených do požadovaného rozměru. Tato plocha je připevněná na barevně upravenou podkladovou MDF desku. Barevné provedení této podkladové desky, která rámuje pracovní plochu, je možné provést přesně dle požadavku uživatele. Jedna zakázka tak může mít desky více barev, kterými lze rozlišit například jednotlivé budovy, pavilony či poschodí. Ve školách lze takto barevně odlišit například stupně školy, kmenové třídy, odborné učebny, oborové třídy, kanceláře, kabinety, provozní místnosti apod.

Orientační systém je tvořen přesně na míru podle požadavků uživatele na základě textových požadavků a prostorových dispozic k jeho umístění. Pracovní plocha je vždy černá, použité písmo bílé – vysoký kontrast tak zabezpečuje snadnou čitelnost i při horších světelných podmínkách. Na připravené pracovní ploše se pomocí vyměnitelných písmen sestavuje požadovaný text, který je možné kdykoli změnit. Díky nim jsou informace v systému neustále aktuální.

Hotový orientační systém je dodáván uživateli s aktuálním textem podle jeho zadání. Součástí dodávky jsou i sady náhradních abeced, ve kterých se vyskytují frekventovanější znaky vícekrát, a pomocí kterých uživatel provádí změny textu, jeho doplnění či úpravy. Všechny komponenty orientačního systému je možné doplnit o další upřesňující informace tištěné na papíře, které jsou vkládány do plexi pouzder běžně formátu A5 nebo jiného podle přání uživatele.