O FIRMĚ

Firma ŠACH s.r.o. byla založena v dubnu roku 1993. Ve vývoji jejího hlavního předmětu činnosti - systému vizuální orientace ŠACH - byly využity zkušenosti z podobného orientačního systému používaného v Německu. 

Počáteční nabídka orientačního systému ŠACH v České republice byla zaměřena na jeho využití zejména pro úřady státní správy všech stupňů a úrovní, na banky, vznikající firmy a další instituce. Kvalitní vizuálně orientační systém pomáhal při nasměrování pohybu osob v mnohdy členitých prostorách budov těchto subjektů, zároveň poskytoval základní informace o jednotlivých referátech a personálním obsazení.

Od roku 1996 se společnost ŠACH začala specializovat na školy, které se po vstupu do nového milénia staly dominantní skupinou zákazníků pro firmu. Byly to zejména základní a střední školy, ve kterých dochází každý nový školní rok ke změnám ve využití tříd, učeben, přesunu vyučujících a podobně.

Systém ŠACH byl s ohledem na vyšší využitelnost ve školách dále doplňován a rozvíjen o nové prvky. Nejprve to byly rámečky na rozvrh hodin, posléze plexi pouzdra pro rozvrhy tištěné z programu Bakalář, SAS nebo jiných evidenčních programů. Byly připraveny další prvky vizuální orientace: uzamykatelné nástěnné vitríny, informátory, nástěnky, skříňky na klíče a další produkty.

Orientační systém ŠACH je dodáván „na míru“ tedy přesně podle požadavků uživatelů a to ve všech jeho parametrech – rozměr textu a rozsah informací, barevné provedení prvků, příprava pro uchycení a podobně.